ปุ่ม “Shift Lock” คืออะไร ทำไมรถเกียร์ออโต้ถึงต้องมี?

Shift Lock

ปุ่ม “Shift Lock” เป็นปุ่มที่อยู่ที่เลือกเกียร์ในรถยนต์ออโต้ ซึ่งมักจะอยู่ตรงข้างของเลือกเกียร์ ปุ่มนี้มีหน้าที่ป้องกันการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกดเบรกในกรณีที่คนขับไม่ได้นั่งที่ที่นั่งขับ หรือเป็นการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกดปุ่มเบรก โดยปุ่ม “Shift Lock” จะทำงานเมื่อเราจับเบรก

ปุ่ม "Shift Lock"

และเลือกเกียร์ในตำแหน่ง “P” (Park) เมื่อเราปล่อยเบรกออก จะต้องกดปุ่ม “Shift Lock” ก่อนที่จะสามารถเลือกเกียร์ได้ ปุ่ม “Shift Lock” มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันการเคลื่อนไหวไม่ควบคุมได้ของรถยนต์ และป้องกันการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกดเบรกซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงป้องกันการกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องการ

Shift Lock

อีกทั้งยังช่วยให้คนขับไม่ต้องมีการเดินทางไกลเพื่อหาการช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดเกียร์ได้ หรือเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์และระบบเกียร์ ซึ่งทำให้คนขับสามารถกำหนดสถานะเกียร์ได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องวิ่งไปหาช่างมาช่วยแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนเกียร์ของรถยนต์ออโต้ ดังนั้นปุ่ม “Shift Lock”

ปุ่ม SHIFT LOCK ในรถ เกียร์ ออโต้